Tăng trưởng trước những khó khăn

Bất chấp những khó khăn kinh tế vĩ mô gần đây, khu vực này vẫn vượt qua mọi rào cản và cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.

Niềm tin của người tiêu dùng

Người tiêu dùng lấy lại niềm tin khi lạm phát và lãi suất được ổn định.

Niềm tin của người tiêu dùng tăng trở lại

Tiềm năng tăng trưởng

Đông Nam Á có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai

Các yếu tố thúc đẩy tiềm năng dài hạn của Đông Nam Á

Các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về các thương vụ và khả năng rút lui

Đầu tư tư nhân ở mức thấp trong 6 năm qua do chi phí sử dụng vốn cao và các vấn đề về vòng đời vốn

Vốn đầu tư thấp

Dịch vụ tài chính kỹ thuật số (DFS) tiếp tục là lĩnh vực đầu tư hàng đầu nhờ tiềm năng tạo thêm doanh thu cao

Dịch vụ tài chính kỹ thuật số là lĩnh vực có giá trị thương vụ cao nhất

Thay đổi kỳ vọng

Các doanh nghiệp kỹ thuật số ở Đông Nam Á phải chứng minh được giá trị của mình cho các nhà đầu tư

Tiêu chí đầu tư của các doanh nghiệp Đông Nam Á

Tích cực tạo thêm doanh thu hướng tới sự bền vững tài chính

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp trong khu vực đã chuyển trọng tâm sang việc tạo thêm doanh thu.

Tăng cường tạo thêm doanh thu

Doanh thu trong lĩnh vực kỹ thuật số tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tỷ lệ thu phí ngày càng tăng và việc mở rộng sang các luồng doanh thu liên quan

Dịch vụ giao đồ ăn dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu

Tăng trưởng doanh thu

Các doanh nghiệp kỹ thuật số đã có những bước nhảy vọt hướng tới sự bền vững tài chính

Mức tăng trưởng doanh thu đang vượt xa mức tăng trưởng tổng giá trị hàng hoá (GMV) tới 70%2

Dịch vụ tài chính kỹ thuật số

Dịch vụ tài chính kỹ thuật tạo thêm 30 tỷ USD doanh thu cho nền kinh tế kỹ thuật số

Mức tăng trưởng lành mạnh này là do sự lan rộng nhanh chóng của các dịch vụ tài chính số ở Đông Nam Á

Thu hút người tiêu dùng có mức chi tiêu cao và cả những người khác

Để đạt được lợi nhuận, doanh nghiệp cần ưu tiên những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao, nhưng để đạt được sự tăng trưởng lâu dài thì cần phải có một cơ sở khách hàng rộng lớn hơn.

Người chi tiêu kỹ thuật số trong tương lai

Những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao là những người có tần suất mua sắm và chi tiêu trực tuyến cao hơn, do vậy, tốc độ chi tiêu trực tuyến của họ cũng nhanh hơn.

30% những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao có mức chi tiêu chiếm 70% trong tổng mức chi tiêu của nền kinh tế kỹ thuật số ở Đông Nam Á hiện nay

Tiềm năng của nhóm người dùng có chi tiêu thấp hơn

Nếu những trở ngại chính trong việc chi tiêu trực tuyến được loại bỏ, thì tiềm năng tăng trưởng chi tiêu trực tuyến của những người dùng chưa có mức chi tiêu cao sẽ gấp 1,9 lần so với tiềm năng tăng trưởng của những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao

Động lực kích thích những người dùng chưa có mức chi tiêu cao bắt đầu chi tiêu trực tuyến4

Thu hẹp khoảng cách kinh tế kỹ thuật số

Người tiêu dùng Đông Nam Á tiếp tục được hưởng lợi từ quá trình số hoá, đặc biệt là ở các thành phố đô thị lớn

Sự tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số

Nền kinh tế kỹ thuật số là động lực tăng trưởng chính của khu vực

Mức tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số sẽ tiếp tục vượt xa mức tăng trưởng GDP trên toàn Đông Nam Á

Thúc đẩy sự tham gia kỹ thuật số

Cơ sở hạ tầng, kiến thức kỹ thuật số, và phạm vi tiếp cận dịch vụ cần được cải thiện để đạt được mức tăng trưởng kỹ thuật số dài hạn, bền vững ở những thành phố không phải là đô thị lớn.

Sự khác biệt giữa đô thị lớn và không phải đô thị lớn

Xem nội dung khác của e-Conomy

Tải toàn bộ báo cáo và từng báo cáo theo quốc gia, đồng thời đăng ký để trở thành một trong những người đầu tiên nắm được những thông tin chuyên sâu mới trong suốt năm.