Dịch vụ giao đồ ăn và tại nhà hàng:
Sự thay đổi lựa chọn đối với dịch vụ giao đồ ăn tại Đông Nam Á

Google Xu hướng và nghiên cứu e-Conomy SEA 2022 cho thấy rằng việc thích nghi và sử dụng các dịch vụ giao đồ ăn tiếp tục phục hồi ở Đông Nam Á do các quy định hạn chế liên quan đến đại dịch được nới lỏng. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng của giá cả và mức độ quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đến nhu cầu ăn uống bên ngoài là những yếu tố mà các nền tảng giao đồ ăn nên xem xét để đạt tăng trưởng dài hạn.

Liên tục thích nghi

Việc sử dụng các dịch vụ giao đồ ăn của người tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ chậm hơn — 15% số người dùng hiện tại bắt đầu sử dụng dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến vào năm 2022.

Ý định sử dụng vẫn ổn định

Trong khảo sát, hơn 60% người dùng dịch vụ giao đồ có ý định tiếp tục đặt hàng ở mức tương đương hoặc nhiều hơn trong 12 tháng tới. Lựa chọn này đặc biệt đáng kể ở những người tiêu dùng có thu nhập từ trung bình đến cao.

Luôn quan tâm đến giá cả

So với các khía cạnh khác như giao hàng, chất lượng đồ ăn và sự đa dạng của đồ ăn, khía cạnh khiến người tiêu dùng ít hài lòng nhất khi đặt đồ ăn trực tuyến chính là giá cả. Khi các nền tảng giao đồ ăn bắt đầu giảm bớt ưu đãi, cùng với áp lực lạm phát đối với thu nhập sau thuế, giá cả sẽ là mối quan tâm chính của người tiêu dùng ở Đông Nam Á.

Phân tích nền kinh tế Internet của Đông Nam Á

Thấu hiểu hành vi của người tiêu dùng là chìa khoá để xây dựng một thập kỷ kỹ thuật số cho tất cả mọi người ở Đông Nam Á. Hãy bắt đầu khám phá các chỉ số về nền kinh tế Internet trong báo cáo e‑Conomy SEA 2023.